-Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo-

Kviečiame susipažinti su LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosio situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimu Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosio situacijos Valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. spendimo Nr. V-1487 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840:  VESOC rugpjūčio 17 d  bei rekomendacijomis: Rekomendacijos nuo rugpjucio 17 d