-Dėl nuotolinio ugdymo-

 

NUOTOLINIS UGDYMAS

Gerbiami tėveliai (globėjai), informuojame Jus, kad Vilniaus lopšelis-darželis ,,Drevinukas“ ir toliau užtikrins ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu.

   Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“, Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ organizuoja:

 

  • nuotolinį ugdymą pagal vaikų amžiaus grupes, vadovaujantis  Ikimokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa “DREVINUKAS” ir (ar) Priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa. Nuoroda: http://vilniausdrevinukas.lt/httpswww-smm-ltuploadsdocumentspedagogamsikimok_pasiekimu_aprasas-pdf/
  • naudoja šias nuotolinio ugdymo(si) aplinkas: uždaras „Facebook messerger“ grupes, Eduka.lt, elektroninį paštą, lopšelio-darželio svetainę bei kitas ryšio priemones,
  • tėvai (globėjai) esant techninėms galimybėms  kviečiami elektroniniu paštu, uždaroje  „Facebook“ grupėje dalintis patirtimi įdedant vaikų atliktų užduočių nuotraukas,  filmuotą medžiagą, užrašant jų mintis, paliekant komentarą, kad mokytojas matytų ir galėtų vertinti rezultatus (ši informacija konfidenciali, bus saugiai naudojama, nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos tvarkos),
  • siekiant glaudesnio grįžtamojo ryšio ir bendradarbiavimo,  vaikai padedant suaugusiems, tėvai (globėjai),  mokytojai papildomai gali rinktis ir tokias komunikavimo priemones kaip „Skype“, „Viber“, „WhatsApp“, susirašinėti elektroniniu paštu, skambinti telefonu  ar dalintis SMS žinutėmis darbo dienomis jiems patogiu metu nuo 9.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 15.00 val. iki 17.00 val.,
  • tėvelius/globėjus konsultuoja švietimo pagalbos specialistė t.y. logopedė Danutė kasdien nuo 9.00 val. iki 00 val. mob. telefonu +370 675 32553 arba el.paštu danute.logopede@gmail.com  
  • meninio ugdymo mokytoja Virginija dalinasi su mumis muzikine nuotaika: https://padlet.com/vkranauskiene/n20ipx5s6no8
  • kūno kultūros mokytojas Rokas artimiausiu metu pasidalins kūno kultūros užsiėmimų nuorodomis.

    Maloniai prašome bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, palaikyti jų iniciatyvą ir padėti savo vaikučiams ugdytis!

 

Būkime sveiki!!!

L.e.p. direktorė Ona Kazėnienė