-Dėmesio!-
Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir tęsiamą karantiną, primename, kad ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo veikla organizuojama laikantis visų reikiamų saugumo reikalavimų.
Joks mokestis nelankantiems vaikams yra neskaičiuojamas iki kovo 31 d. Kvitai vaikams, kurie nelanko darželio nuolat nėra formuojami. Keičiantis situacijai, informaciją pateiksime papildomai. 
 
Administracija
 
 
 
 
 
 
Aa