-Informacija tėvams dėl budinčių grupių darbo laiko-

 

 

             TAISYKLĖS TĖVAMS

  • Įstaiga dirba nuo 6.30 val. iki 18. 30 val.
  • Budinčios grupės dirba nuo 6.30 -18.30 val. – “Boružėlių“ grupė, nuo 7.00-18.00 val. “Bitučių“ grupė.
  • Vaikai atvedami iki 9.00 val., vedant vėliau, informuoti iki 9.30 bendru telef.2 330435
  • Vaikai į įstaigą ateina ir išeina lydimi blaivių, neapsvaigusių nuo narkotinių medžiagų tėvelių ar jų raštu įgaliotų asmenų. Kitiems suaugusiems šeimos nariams leistina paimti vaiką iš darželio tik abiejų tėvų prašymą patvirtinus įstaigos direktoriui.
  • Į įstaigą ateina tik sveiki ir švarūs vaikai.
  • Apie vaiko susirgimą būtina informuoti grupės auklėtoją.
  • Į įstaigą griežtai draudžiama nešti vaistus.
  • Už darželį mokama iki einamojo mėnesio 20
  • Pasivaikščiojimo metu nei vienas vaikas grupėje nepaliekamas.
  • Persirengimo vietoje vaikučiai turi turėti šukas, vienkartines nosinaites, atsarginius drabužėlius ir maišelius nešvariems rūbams.