-Informacija-

Gerb. lopšelio-darželio „Drevinukas“ bendruomene, 

Lopšelio-darželio „Drevinukas“ l. e. p. direktorė siūlo Jums susipažinti su savo 2019 metų veiklos ataskaita, kurią švietimo įstaigos vadovas teikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

Darželio bendruomenė turi teisę iki 2020 m. sausio 30 d. pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai arba rašyti el. paštu: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt

Ataskaita: Vadovo veiklos ataskaita 2019 m.