-Rekomendacijos dėl vaikų adaptacijos darželyje-

      Artėja ruduo, nauji mokslo metai, kurie į ugdymo įstaigą atves būrį naujų, smalsių, trokštančių atrasti, pažinti, draugauti vaikų. Kiekvienos ugdymo įstaigos pareiga yra sutelkti tvirtą, draugišką, konstruktyviai problemas sprendžiančią bendruomenę, kurioje yra priimami, ugdomi, saugomi ir globojami visi bendruomenės nariai.

      Kaip žinome, vienas pirmųjų reikšmingų pokyčių vaiko gyvenime įvyksta jam pradėjus lankyti darželį. Nepamirškime, kad šiuo nelengvu laikotarpiu pokyčius išgyvena visa šeima. Pirmas dvi savaites, o kartais ir mėnesį, pradėjus lankyti darželį, vyksta vaiko adaptacija. Tai laikas, kai vaikas, o kartu ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi prisitaikyti prie pasikeitimų ir naujų sąlygų. Kiekvieno vaiko adaptacijos trukmė skirtinga, nes ji priklauso nuo vaiko raidos, asmeninių savybių, amžiaus ar socialinės patirties. Siekiant kuo sėkmingesnės adaptacijos eigos, labai svarbu suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria vaikai, mokyti juos socialinių įgūdžių, bendradarbiauti su darželio pedagogais, ugdytinių šeimomis.

     Neprognozuojama epidemiologinė situacija rudenį diktuoja išskirtines sąlygas ir įpareigoja mus visus laikytis saugumo reikalavimų. Pažymime, kad šiuo pandeminiu laikotarpiu rekomenduojame vaikų adaptacijos periodu tėvų (globėjų, rūpintojų) į ugdymo įstaigų grupes neįleisti, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui specialistų. Tokius atvejus siūlome spręsti individualiai ir lanksčiai, aptarus su šeima ir švietimo pagalbos specialistais bei griežtai laikantis reikiamų saugumo reikalavimų.

      Pateikiame švietimo pagalbos specialistų parengtą rekomendacijų tėvams pavyzdį- Rekomendacijos tėvams – Sėkminga adaptacija darželyje taip pat mūsų įstaigos parengtus lankstinukus – Patarimai ir Vaiko adaptacija darželyje.

Viliamės, kad nauji mokslo metai prasidės sklandžiai ir užtikrinant sėkmingą kiekvieno vaiko adaptaciją.

 

Parengta vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus rekomendacijomis