-Sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo-

Prašome susipažinti 2020 m. rugsėjo 22 d. Nr.  V-2090 sprendimu „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo V-2090_ikimokyklinio