-SVARBU PENKIAMEČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS)-

Šiuo metu mūsų įstaigoje formuojamos kitų mokslo metų vaikų grupės. Galbūt yra norinčių ankstinti priešmokyklinį ugdymą? Gimę 2016 m. gali pasirinkti priešmokyklinį ugdymą (apie tai prašome informuoti grupės auklėtoją iki vasario mėn. 25 d.). Priešmokyklinis ugdymas teikiamas tik vienerius metus.

Siekiant valstybės lygmeniu ankstinti ugdymo procesą, patiems tėvams suteikta teisė nuspręsti nuo kelių metų vaikas pradės lankyti priešmokyklinę grupę: ar būdamas 5 metų, ar 6 metų.

„Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489  NUOSTATOS Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip: (8 straipsnis. Priešmokyklinis ugdymas).
„3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.“

Įstatymo 47 straipsnio 1 dalis papildyta nauju 7 punktu: tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos gauti iš šių tarnybų rekomendacijas dėl vaiko pasirengimo mokytis“.

Kilus klausimams rašykite rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt arba skambinkite 85 233 2798 (l. e. p. direktorės kabineto numeris).