-BENDRADARBIAVIMAS-

Lopšelis-darželis „Drevinukas“ glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto ,,Spindulio“ metodiniu būreliu bei kitomis ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis.