-Darbuotojai-

 Įstaigoje dirba 16 pedagogų, jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti institucijos uždavinių įgyvendinimą, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Lopšelio darželio Drevinukas darbuotojų sąrašas