(8 5) 233 0435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Darbuotojai-

 Įstaigoje dirba 18 pedagogų, jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti institucijos uždavinių įgyvendinimą, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Lopšelio-darželio-Drevinukas-darbuotojų-sąrašas-nuo 2022 rugsėjo