-Darbuotojai-

 Įstaigoje dirba 17 pedagogų, jų išsilavinimas ir kvalifikacija leidžia užtikrinti institucijos uždavinių įgyvendinimą, tenkinti vaikų ugdymo(si) poreikius. 

Lopšelio-darželio-Drevinukas-darbuotojų-sąrašas-20192 (1)