-Mokestis-

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS (atnaujinta redakcija nuo 2020-02-18) DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO:

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Suvestinė redakcija nuo 2020-02-18

 

Vilniaus m. sprendimas_Pateisinimas