-Mokestis-

Vilniaus miesto savivaldybės  tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 10 d.: Mokesčio tvarka iš TAR

 

Vilniaus m. sprendimas_Pateisinimas