-Parama-

Parama_2019

2% parama Vilniaus lopšeliui-darželiui “Drevinukas”

 

 Jūsų iniciatyvos ir paramos dėka aplinka nuolat gerinama ir puoselėjama. Todėl prašome Jus, jūsų šeimos narius ir šiais metais prisidėti prie darželio gerbūvio gerinimo, skiriant mūsų darželiui 2 procentus nuo Jūsų pajamų mokesčio sumos, tai galite atlikti  ŠIUO BŪDU:

deklaruodami savo metinius mokesčius, elektroniniu būdu, užpildo FR0512 formos 3 versiją   ir ją teikia elektroninio deklaravimo sistemoje:    

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

Pildydami formą nepamirškite:

 1. a) prašymas pildomas didžiosiomis raidėmis ir tik langelių ribose,
 2. b) 1 laukelyje nurodykite savo asmens kodą;
 3. c) 2 laukelyje įrašykite savo telefoną;
 4. d) 3V laukelyje – savo vardą;
 5. e) 3P laukelyje – savo pavardę;
 6. f) 5 laukelyje mokestinį laikotarpį – 2017;
 7. g) 6S laukelyje langelį pažymėkite kryžiuku;
 8. h) E1 laukelyje – įrašykite 2;
 9. i) E2 lopšelio-darželio „Drevinukas“ kodas – 190018935,
 10. j) E4 mokesčio dalies dydis – 2,00;
 11. k) E5 laukelyje galite iš karto nurodyti, jog paramą skirsite kelis metus (max. 5 metų) – 2018….20022 m.

Formą bei instrukciją, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresu:

http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10139389

Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“  rekvizitai:

Paramos gavėjo identifikacijos numeris (kodas): 190018935

Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. 8 5 2330435 arba 8 5 2332798.