-Istorija-

Lopšelis- darželis pirmuosius mažylius sutiko 1964 m.

1988 m. lopšeliui-darželiui suteiktas „Drevinuko“ pavadinimas.

Lopšelio-darželio pedagogai, vadovaudamiesi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, stengiasi ,,kuo įvairiapusiškiau ugdyti vaiko asmenybę, talentą ir protinius bei fizinius sugebėjimus”. Atsižvelgiant į Vaiko gerovės valstybės politikos koncepciją, ugdymas organizuojamas orientuojantis į vaiko interesus. Lopšelyje-darželyje sudaromos sąlygos kūrybiškumui atsiskleisti, skatinamas aktyvumas, ypatinga reikšmė teikiama žaidimui kaip pagrindinei vaiko veiklai.
Prioritetinėmis sritimis laikomos vaikų kūrybiškumo ugdymas bei socializacija, tautinių kultūros vertybių puoselėjimas.

Lopšelyje-darželyje veiklos erdvės pritaikytos vaikų ugdymui(si), socialiniams ir kt. poreikiams (saviraiškos, kūrybiškumo, judėjimo) tenkinti.