-Priėmimo tvarkos aprašas-

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ suvestinė redakcija nuo 2020 m. liepos 11 d.  Priėmimo tvarka iš TAR