-Nuotolinis ugdymas-

NUOTOLINIO UGDYMO (2020-03-13-2020-05-29) archyvas elektroninėje formoje.

Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ direktoriaus  įsakymas „Dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo„. Pridedama: Nuotolinio ugdymo tvarka