(8 5) 233 0435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Vizija, misija, vertybės-

   Vizija Sveikas, doroviškai tvirtas, dvasiškai turtingas, kūrybiškas ir gebantis prisitaikyti prie šiuolaikinių gyvenimo pokyčių vaikas.

 

   Misija – Bendraujant su ugdytinių šeima, ugdyti harmoningą asmenybę humaniškumo, tautiškumo, pilietiškumo ir demokratiškumo

                   principais, ruošti vaikus integruotis į nuolat besikeičiančią ir atvirą visuomenę.

 

Prioritetinės sritys:

1. Ugdymo(-si) modernizavimas, kokybės siekis.

2. Aktyvi darželio bendruomenė.

3. Materialinių išteklių gerinimas, kuriant saugią aplinką.

 

Ugdymo vertybėmis siekiama, kad vaikas taptų:

  • oria, laisva, kūrybiška asmenybe;
  • aktyviu bendruomenės dalyviu, tolerantišku skirtybėms;
  • sėkmingai besimokančiuoju.