+37052330435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Vizija, misija, vertybės-

   Vizija pasitikintis savimi, kūrybingas, sveikas ir saugus vaikas, kuris siekia ir patiria ugdymo(si) sėkmę pagal savo galias, patirtį bei poreikius.

 

 Misija – telkti tėvų ir įstaigos bendruomenę, kuri ugdytų pilietišką, socialų, tinkamai pasirengusį mokyklai ir besikeičiančiai visuomenei vaiką.

 

  Vertybės – pagarba, pilietiškumas, bendradarbiavimas, tolerancija, humaniškumas.

 

  Tikslai: 

  1. Siekti individualios vaiko pažangos, užtikrinant kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, atitinkantį kiekvieno vaiko vystymosi raidą.
  2. Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų) bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant užmegzti lygiavertės partnerystės santykius.

  3. Plėtoti ekologiškai tvarią ir inovatyvią ugdymo(si) aplinką, skatinančią vaikų veiklumą, kūrybiškumą ir sveiką gyvenseną.