-Vizija, misija, vertybės-

   VIZIJA

     Sveikas, doroviškai tvirtas, dvasiškai turtingas, kūrybiškas ir gebantis prisitaikyti prie šiuolaikinių gyvenimo pokyčių vaikas.

    MISIJA

    Bendraujant su ugdytinių šeima, ugdyti harmoningą asmenybę humaniškumo, tautiškumo, pilietiškumo ir demokratiškumo principais, ruošti vaikus integruotis į nuolat besikeičiančią ir atvirą visuomenę.

    FILOSOFIJA

   Vaikas – didžiausias turtas, viskas jo gerovei, saugumui, jo gebėjimų ir galių plėtrai.

  Prioritetinės sritys:
1. Ugdymo(-si) modernizavimas, kokybės siekis.
2. Aktyvi darželio bendruomenę.
3. Materialinių išteklių gerinimas, kuriant saugią aplinką.