(8 5) 233 0435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS-

Vaiko gerovės komisija

Nuo 2023-09-20:

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Bagdonienė;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – logopedė Danutė Jankauskienė;

Komisijos sekretorius –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Aldona Rožienė;

     Nariai:

   Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  – Jolanta Žukauskienė;

   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – Gertrūda Žuklienė;

   Spec. pedagogė  – Odeta Labanauskienė;

   Soc. pedagogė – Gražina Vedrickienė;

   Psichologė – Greta Bugelytė.

 

Vaikų atvedimo į grupę ir pasiėmimo iš grupės tvarkos aprašas 2023-09-19

VGK PLANAS 2023

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraš…

Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA kontaktai

Tėvų linijoje visiems prieinama psichologų pagalba

 

Viešųjų pirkimų komisija:

     Benediktas Laimutis Marma – direktoriaus pavaduotojas ūkiui;

     Virginija Kranauskienė – meninio ugdymo mokytoja;

     Alina Puodžiukienė – sekretorė.

 

Įstaigoje veikia pedagogų metodinė grupė, kurią sudaro:

 • Veiklos kokybės įsivertinimo grupė;
 • Emocinės sveikatos grupė;
 • Fizinės sveikatos grupė;
 • Ekologijos grupė.

 

Metodinė  taryba

       Nariai:

 • Inga Bagdonienė – veiklos kokybės  įsivertinimo grupės pirmininkas,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Virginija Kranauskienė – ekologinės grupės pirmininkas, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą,
 • Gintarė Miškinienė – emocinės sveikatos grupės pirmininkas, mokytoja, dirbanti pagal  ikimokyklinio ugdymo programą,
 • Rokas Jankūnas – fizinės sveikatos grupės pirmininkas, fizinio lavinimo mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

     Pirmininkė – Ona Kazėnienė ,  direktorė

      Nariai:

 • Virginija Kranauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos,
 • Laimutė Sliunkova – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos,
 • Sigita Šimkuvienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos,
 • Džiuljeta Gineitienė – metodininkė, deleguota darbo tarybos,
 • Dovilė Janušauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.