-KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS-

Vaiko gerovės komisija

     Pirmininkė – Gintarė Miškinienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

     Pirmininko pavaduotoja – Danutė Jankauskienė, logopedė

     Sekretorė – Greta Bugelytė, psichologė

     Nariai:

      Jolanta Žukauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

      Gintarė Šaučiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 m.

Tėvų informavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA kontaktai

Tėvų linijoje visiems prieinama psichologų pagalba

 

Viešųjų pirkimų komisija

     Benediktas Laimutis Marma – direktoriaus pavaduotojas ūkiui

     Virginija Kranauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui/meninio ugdymo mokytoja

     Alina Puodžiukienė – sekretorė

 

Įstaigoje veikia pedagogų metodinė grupė, kurią sudaro:

 • Veiklos kokybės įsivertinimo grupė;
 • Kūrybinė grupė;
 • Sveikatingumo grupė.

 

Metodinė  taryba

       Nariai:

 • Jolanta Žukauskienė – veiklos kokybės  įsivertinimo grupės pirmininkas, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą,
 • Virginija Kranauskienė – kūrybinės grupės pirmininkas, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą/direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • Gintarė Miškinienė – sveikatingumo grupės pirmininkas, mokytoja, dirbanti pagal  priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

     Pirmininkė – Ona Kazėnienė , l. e. p. direktorė

      Nariai:

 • Virginija Kranauskienė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos,
 • Laimutė Sliunkova – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos,
 • Sigita Šimkuvienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos,
 • Džiuljeta Gineitienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota darbo tarybos,
 • Dovilė Janušauskaitė – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.