+37052330435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS-

Vaiko gerovės komisija

Nuo 2023-09-20:

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui I. B.;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – logopedė D. J.;

Komisijos sekretorius –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja – A. R.;

     Nariai:

   Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  – J. Ž.;

   Ikimokyklinio ugdymo mokytoja – G. Ž.;

   Spec. pedagogė  – O. L.;

   Soc. pedagogė – G. V.;

   Psichologė – G. B.

 

VGK PLANAS 2024

Vaikų atvedimo į grupę ir pasiėmimo iš grupės tvarkos aprašas 2023-09-19

VGK PLANAS 2023

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apraš…

Tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos aprašas

PSICHOLOGINĖ PAGALBA kontaktai

Tėvų linijoje visiems prieinama psichologų pagalba

 

 

Įstaigoje veikia pedagogų metodinė grupė, kurią sudaro:

 • Veiklos kokybės įsivertinimo grupė;
 • Emocinės ir fizinės sveikatos grupė;
 • Ekologijos grupė.

 

Metodinė  taryba

       Nariai:

 • I. B. – veiklos kokybės  įsivertinimo grupės pirmininkas,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • V. K. – ekologinės grupės pirmininkas, meninio ugdymo mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą,
 • G. M. – emocinės ir fizinės sveikatos grupės pirmininkas, mokytoja, dirbanti pagal  ikimokyklinio ugdymo programą,

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

     Pirmininkė – lopšelio-darželio direktorė

      Nariai:

 • V. K., meninio ugdymo mokytoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos,
 • G. M. – vyresnioji mokytoja, deleguota mokytojų tarybos,
 • J. Ž. –  mokytoja metodininkė, deleguota mokytojų tarybos,
 • Dž. G. – metodininkė, deleguota darbo tarybos,
 • D. J. – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.