-Administracija-
Direktorius 

l.e.p. Ona Kazėnienė 

Edukologijos bakalauras (ikimokyklinis ugdymas)

II vadybinė kategorija

Telf. (8-5)  233 27 98
El. paštas: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt

 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Audronė Lazauskienė

Edukologijos magistras (švietimo vadyba)

II vadybinė kategorija

Auklėtoja metodininkė

 

Telf. (8-5)  233 0435
El. paštas: la.audrone@gmail.com

 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

 Benediktas Laimutis Marma

Telf. (8-5)  233 0435

El. paštas: rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt

 

 

 
Lopšelio-darželio „Drevinukas“ vadovo einamųjų metų veiklos ataskaita