-Dėl 2% paramos-

Džiugu, kad kasmet visa bendruomenė pasinaudojame teise pervesti 2 proc. nuo GPM ir papildyti mūsų lopšelio-darželio paramos fondą.
Lopšelio-darželio „Drevinukas“ bendruomenės vardu nuoširdžiai dėkojame visiems už Jūsų suteiktą materialinę paramą. Šios lėšos padeda mums visiems rūpintis mūsų ikimokykline įstaiga, teikia vilčių ateičiai, daro lopšelį-darželį saugesnį, gražesnį, turtingesnį ir patrauklesnį vaikams.
Keletą metų taupius 2 % lėšas, darželis buvo aptvertas nauja, saugia, tvirta tvora. 2013 m. buvo atnaujinta virtuvės technika už 1 813,79 Lt., įsigyta naujų lauko žaidimų aikštelių už 3 267 Lt.
Ugdytinių tėvų, bendruomenės narių ir kitų lopšelio-darželio rėmėjų pervesti 2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio
2014 m. sudarė 16190 Lt ( 4689 EUR );
2015 m. sudarė 14645 Lt ( 4241 EUR )
Darželio tarybos sprendimu lėšos kaupiamos virtuvės kapitaliniam remontui arba avariniams atvejams, esant kitai neatidėliotinai būtinybei.
Gautas paramos lėšas aptaria ir paskirsto Darželio taryba, už lėšų naudojimą direktorė kasmet atsiskaito tėvų susirinkimuose.