-Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo (atnaujinta nuo 2021-01-08)-

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla nuo gruodžio 9 dienos organizuojama vadovaujantis 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“.

 

! 2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

! 2.2.9.3. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, užtikrinti nuotolinį ugdymą (vadovautis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis neskaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki  2021 m. sausio 31 d.

 

Nuotoliniu būdu teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos pagal patvirtintą tvarkaraštį, pvz., logopedo, psichologo.

 

Primename, kad vykstant ugdymo procesui, pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie palydi / pasitinka vaikus, teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas.

 

Organizuojant šventinius renginius, siekiama užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Taigi bus laikomasi šių principų:

 

 *  griežtai laikytis grupių izoliacijos ir organizuoti šventę grupėje arba salėje, po kiekvienos grupės renginio salė dezinfekuojama ir išvėdinama);
*   į įstaigas  draudžiama kviesti pašalinius asmenis (fotografus, pasakos personažus ir pan.);
 *   šventės organizuojamos tik vaikams  (kviesti tėvus draudžiama);
 *   neorganizuojami bendri renginiai, šventiniai pietūs, kavos pertraukėlės  pedagogams bei darbuotojams;
 *   vienoje grupėje dirba tie patys pedagogai ir jų padėjėjas (vengiama personalo kaitos);
 *   laikomasi saugumo ir higienos reikalavimų (patalpų valymas, dezinfekcija, vėdinimas, socialinė distancija, atlydintys ir priimantys vaikus dėvi kaukes);
 *   stebima vaikų ir darbuotojų sveikatos būklė;
 *   karščiuojantys ar turintys peršalimo požymių, vaikai grupės veikloje nedalyvauja;
 *   darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamų ligų požymiai, privalo likti namie ir konsultuotis su šeimos gydytoju;
 *  darbiniai įstaigos pasitarimai, tėvų susirinkimai griežtai organizuojami nuotoliniu būdu.

 

Pridedama:

KALĖDOS SOSTINĖJE INFOGRAFIKAS_DREVINUKAS 12-09

Vaikų ugdymo namuose infografikas