(8 5) 233 0435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Informacija tėveliams dėl priešmokyklinio ugdymo-

informuojame,

 

   nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:

 

  • PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1 d.;
  • PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
  • Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo:

 

                      jeigu 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimusių vaikų  tėvai vaikui nori vėlinti metais priešmokyklinį ugdymą (PU), turi raštu sausio 10-20 d. informuoti įstaigos vadovą (prašymo formą galite rasti Vilniaus „Drevinukas“ internetiniame puslapyje: informacija tėveliams → vaiko lankomumo teisinimo formos ir kt. prašymai);

                      dėl vaikų, gimusių 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į PPT dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo.

Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai.

                      dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. – rekomenduojama kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą.  

 

PU tvarkos aprašas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

PU pasiekimų vertinimas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7e0373f4-db79-451d-af84-fdaa569fd1f4