-Informacija dėl nuotolinio ugdymo-

Gerbiami tėveliai/globėjai,

 Vilniaus lopšelis-darželis „Drevinukas“ užtikrina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą nuotoliniu būdu:

  • džiaugiamės, kad bendraujate ir bendradarbiaujate su mokytojais, palaikote jų iniciatyvą ir teikiate grįžtamajį ryšį;
  • mokytojai naudoja Facebook grupes, elektroninį paštą, kitas ryšio priemonių aplinkas, kurios užtikrina skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, teikiamą informacija;
  • tik visi kartu susitelkę rasime geriausius sprendimo būdus, atliepiančius vaiko poreikius, šeimos, mokytojų ir įstaigos galimybes.

 

Darželio bendruomenės parengtos Vaikų ugdymo namuose gairės, padės vaikui ugdytis ir nepamiršti darželio. Gairių infografike nurodomi patarimai, kaip susikurti veiklos aplinką, palaikyti dienos ritmą, planuoti kūrybines veiklas, susidaryti dienos planą ir laikytis darbotvarkės, bendradarbiauti su pedagogais bei švietimo pagalbos specialistais.

 

Galite susipažinti su Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu .

Primename, jog:
Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.
Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

 

Bendro pobūdžio rekomendacijas rasite www. vilniausdrevinukas.lt

Individualias konsultacijas teikia švietimo pagalbos specialistai:

  • Logopedė Danutė  pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį el. paštu: danute.logopede@gmail.com  Informacinius pranešimus galite rasti čia: http://vilniausdrevinukas.lt/nuotolinis-ugdymas/
  • Psichologė Greta antradienį, penktadienį el. paštu: psichologe.gretabugelyte@gmail.com informacinius pranešimus galite rasti čia:  http://vilniausdrevinukas.lt/nuotolinis-ugdymas/
  • Meninio ugdymo mokytoja Virginija muzikinių veiklų idėjomis dalinasi „Padlet“ platformoje;
  • Kūno kultūros  pedagogas Rokas kviečia skirti laiko fiziniam aktyvumui namuose ir siūlo kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 10 val. „Zoom“ platformoje sportuoti;
  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Silvijos parengtus informacinius pranešimus galite rasti čia: http://vilniausdrevinukas.lt/informuoja-specialistai/ 

 

Nuotolinio ugdymo įgyvendinimui rekomenduojama naudotis esamu laisvai prieinamu nacionaliniu skaitmeniniu ugdymo turiniu:

 

Kiti šaltiniai, kur galima rasti ugdomųjų ir mokomųjų žaidimų bei priemonių:

 

Svarbu nepamiršti ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumaskūrybiškumasaplinkos pažinimas ir kasdieniniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan. Galima išnaudoti įvairias erdves ir daiktus, esančius namuose.

 

Kilus klausimams, maloniai kviečiame skambinti l. e.p. direktorei O. Kazėnienei  tel.: 85 233 0435 ir el. paštu: drevinukas12@gmail.com