+37052330435 EnglishLithuanianPolishRussianUkrainian
-Pelėdžiukų grupė-

„Pelėdžiukų“ grupę lanko 6-7 m. amžiaus vaikai. 

Grupės pedagogai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja  Gintarė Miškinienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kotryna Platūkytė. 

Mokytojos padėjėja: Dalia Paliūnienė.

Grupės darbo laikas : 7.30-18.21 val.

 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

  Ši programa skirta priešmokyklinio ugdymo pedagogams taip pat  tėvams (globėjams), ikimokyklinių įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, šeimos konsultantams, socialiniams, specialiesiems pedagogams, pradinių klasių mokytojams, vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojams. Ji padės geriau suprasti priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymosi reikmes, pagalbos teikimo būdus, leis kurti kokybiško ugdymo(si) sąlygas. Priešmokykliniu ugdymu siekiama sudaryti sąlygas vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi, palengvinti jam pereiti prie sistemingo ugdymosi mokykloje.

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/vaiku-ugdymas/bendroji-priesmokyklinio-ugdymo-ir-ugdymosi-programa/12214

  Priešmokyklinukai ugdomi pasitelkiant OPA PA! – integruotas ugdymo(si) priemonių komplektas priešmokyklinukams, parengtas pagal naują Priešmokyklinio ugdymo programą. Šį komplektą jau spėjo įvertinti ne tik daugelis Lietuvos priešmokyklinio ugdymo pedagogų, tėvų ir vaikų, bet ir Europos mokomosios literatūros leidėjų grupė (EEPG) – OPA PA! apdovanotas sidabru Europos mokomosios literatūros leidėjų grupės (EEPG) apdovanojimuose BELMA 2015! 

Apie šį komplektą plačiau:

https://www.youtube.com/watch?v=_dmNn3wQkhQ

Ikimokyklinio ugdymo (si) priemonių komplekto koncepcija OPA PA draugai PI KA. Ikimokyklinio ugdymo(si) priemonių komplektą  „OPA PA draugai PI KA!“ pagal Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro parengtą ir išleistą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014) ir Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas (2015) parengė Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto dėstytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo specialistė praktikė dr. Ramunė Burškaitienė. Šio komplekto tikslas – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą, sudaryti sąlygas  patirti pažinimo džiaugsmą, išbandyti, kurti ir keisti jį supantį pasaulį. 

Keliaudami vaikai su PI KA:

 • susipažins su juos supančiu pasauliu, jį tyrinės;
 • kurs taisykles ir jomis improvizuos;
 • patirs nuotykių ir išmoks išgirsti, susikaupti;
 • ugdys visas reikiamas kompetencijas.

„Kimochis“  ugdymo programa: socialinio – emocinio ugdymo užsiėmimai organizuojami kiekvienoje amžiaus grupėje. Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos.

,,Kimochis” programa skirta:

  • ugdyti emocinį intelektą;
  • skatinti pozityvų elgesį;
  • lavinti bendradarbiavimo įgūdžius;
  • lavinti vaiko charakterį. 

Išvyka į LRT

 

Svečiuose pas elnius

 

Smagi kelionė į Geležinkelio muziejų 

Svečiuose Robotas

Rugsėjo 19 d. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai sulaukė netikėto svečio, į grupę atkeliavo Robotas Photon. Robotukas praturtino kasdienę veiklą, padėjo vaikams suprasti, kaip svarbu siekti užsibrėžto tikslo. Vaikai išmoko užprogramuoti robotą, kad šis judėtų pasirinkta kryptimi, keistų antenų spalvas. Su Robotu žaidė edukacinį žaidimą „Vaisiai sode“, įtvirtino skaičiavimo įgūdžius.

 

 

SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJA

Rugsėjo 15 d. „Pelėdžiukų“ grupės vaikai susitiko su rašytoja Evelina Daciūtė. Laukdami rašytojos vaikai klausėsi pasakojimo iš naujos knygos ,,Ševeliūra”, klausydami pasakojimo spalvino dailininkės Agnės Nananai paruoštą spalvinimo lapą su visais knygos veikėjais. Susitikime rašytoja Evelina Daciūtė pasakojo vaikams, kur suranda savo knygelių herojus: kartais jie tiesiog ,,nukrinta iš dangaus”, kitus sutinka gatvėje, kieme. Evelina Daciūtė kalbėjosi su vaikais apie tai, kas yra laimė? Ką vaikai norėtų atsinešti į darželį? Vaikai klausėsi jos skaitomų eilėraščių iš knygelės ,,Paslapčiausia paslaptis”. Sužinojo, kokios paslaptys slypi knygelėje ,,Laimė yra lapė”: kada Paulius su Lape supasi kartu, kodėl Dramblys, atkeliavęs iš kitos knygelės, keičia spalvą?
  Susitikimo pabaigoje vaikučiai piešė piešinius. Patyrėme daug teigiamų emocijų. Atsisveikindama rašytoja parašė linkėjimą į knygelę ,,Geriausia gimtadienio dovana”. Vaikai rašytojai padovanojo savo piešinių albumą. 

 

 

Ugdomosios veiklos  (2021-09-01-2022-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

Ugdomosios veiklos  (2020-09-01-2021-08-31) archyvas elektroninėje formoje.

NUOTOLINIO UGDYMO (2020-03-13-2020-05-29) archyvas elektroninėje formoje.