-Ikimokyklinė- priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

  „Bitučių“ grupę (mišri) lanko 5 – 7 m.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Jolanta Žukauskienė,  Gintarė Bareišienė.  Auklėtojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių“ grupėje įgyvendinamos  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ,  priešmokyklinio ugdymo programos ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį“.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.00-18.00