-Ikimokyklinė- priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

  „Bitučių“ grupę (mišri) lanko 5 – 7 m.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Jolanta Žukauskienė,  Lina Dabravolskaitė.  Auklėtojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių“ grupėje įgyvendinamos  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo,  priešmokyklinio ugdymo programos ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį“.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.00-18.00 val.

„Bitučių“ grupė lankėsi VU Planetariume, seanso tematika „Kas miške gyvena?“. Miško glūdumoje slepiasi tokie žvėreliai kaip lapės ir vilkai, ežiai ir kiškiai, šernai ir net lūšys. Paskaita apie gyvenančius ir kadaise gyvenusius Lietuvoje žinduolius, prisimenant ir tai, kokie miškai buvo senovėje, ką juose veikdavo žmogus ir kokie pavojai tyko. Susipažino su žvaigždynais, kurie turi gyvūnų pavadinimus, pakeliavo Saulės sistemos planetomis. Įspūdžiai atsispindėjo darbeliuose.