-Ikimokyklinė- priešmokyklinė „Bitučių“ grupė-

 NUOTOLINIS UGDYMAS

 

BALANDŽIO 6 d. ugdomoji veikla: BITUCIU_BALANDŽIO 6 D

2020-04-06 – 2020-04-10 ugdomosios veiklos tema – “ VELYKOS. PAS VELYKŲ BOBUTĘ. BUDINKIM ŽEMĘ SPALVOTAIS ŽIEDAIS IR IŠDAŽYKIM MARGUTĮ DAŽAIS“ Bitučių savaitinis ugdymo planas_04.06-04.10

 

Naujas muzikinių žaidimų rinkinys ikimokyklinukams ir pradinio ugdymo pedagogams bei jų ugdytiniams „Žaidžiame dainą – 3“ http://laurosmuzika.lt/parduotuve/zaidziame-daina-3cd.html

 

BALANDŽIO 3 d. ugdomoji veikla: BALANDZIO 3_Bitutes

BALANDŽIO 2 d. ugdomoji veikla: Bitučių 2020-04-02

Vilniaus lopšelio-darželio „Drevinukas“ meninio ugdymo mokytojos nuotolinis muzikinis ugdymas: https://padlet.com/vkranauskiene/Bookmarks

 

BALANDŽIO 1 d. ugdomoji veikla: Bitutes_BALANDŽIO 1 D

KOVO 31 d. ugdomoji veikla: Bituciu grupe_KOVO 31 D

KOVO 30 d. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  „Bitučių“ grupė

SAVAITĖS TEMA:  Projektas „Aš – gamtos dalis“. Į PAGALBĄ GAMTAI.

    Uždaviniai: Stebėdamas ir imituodamas suaugusiųjų elgesį, rūpinsis aplinkos tvarka ir švara; suvoks, kodėl reikia tausoti gamtą, mokės tai paaiškinti 1-2 sakiniais; susipažins su atliekų rūšiavimo tvarka, stengsis atliekas rūšiuoti tinkamai; ugdysis vaizduotę ir kūrybiškumą ir iš antrinių žaliavų gebės sukurti pasirinktą erdvinį darbelį; įtvirtins skaičiaus ir skaičių sekos sąvokas; gebės nurodyti  skaičių kaimynus. Įtvirtinti garsą Š.

Šios dienos užduotys ikimokyklinukams ir priešmokyklinukams:

  • Skaityti ir bandyti įsiminti eilėraštį:

 -Skubėkit, krutėkit!

Pavasaris šaukė,-

Išvykime netvarką,

Nieko nelaukę.

Net varlės

Kas vakarą kvarkė:

 -Už tvarką, už tvarką…

Pačiupom kas grėblį,

Kastuvą kas, šakę,

Ir netvarkai trauktis

Vieningai įsakėm.

Nušvito kiemai.

Ant takučių sušoko

Daug saulės zuikučių.

 

Atsakyti į klausimus:

  • Kokių priemonių reikia, norint padaryti tvarką (ką girdėjo eilėraštyje?)
  • Susipažinti (ikimokyklinukai) ir įtvirtinti (priešmokyklinukai) garsą Š, sugalvoti žodžių, kuriuose būtų šis garsas ir nupiešti.
  • Pažiūrėti ir aptarti: https://www.youtube.com/watch?v=OYeIYI1-CG0&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=CWQRCchu-EM

Klausimai: Kodėl svarbu rūšiuoti?

 

Priešmokyklinukams (EDUKA)

  • Plakate (5) aptarti , kas jame apvaizduota ir priešmokyklinuko knygoje (34 psl.) aptarti, ar tinkamai OPA ir PA tikrai gerai pasiruošė darbui?
  • Priešmokyklinuko knygoje (35 psl.) prisiminti raidę Š, bandyti skaityti tekstą.
  • Atlikti užduočių bloknoto 8 ir 9 puslapių užduotis.

Refleksija: atsiųsti vaikų darbai, filmuota medžiaga.

 

Planuojama ugdomoji veikla 2020-03-30 – 2020-04-05 :BITUČIŲ GR. SAVAITĖS UGD. PLANAS Nuo 2020 metų nuo kovo 30 d

 

Būkite sveiki grupės auklėtojos Jolanta ir Lina

 

 

„Bitučių“ grupę (mišri) lanko 5 – 7 m.  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės: Jolanta Žukauskienė,  Lina Dabravolskaitė.  Auklėtojos padėjėja: Marytė Franckevičienė.

  „Bitučių“ grupėje įgyvendinamos  lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo,  priešmokyklinio ugdymo programos ir  sveikatos stiprinimo programa „Drevinuko kelionė į sveikuolių šalį“.

Vykdoma tarptautinė prevencinė  ,,Zipio draugai‘‘ programa. Programa padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susidoroti su sunkiais jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti. Vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys.

Grupės darbo laikas: 7.00-18.00 val.

„Bitučių“ grupė lankėsi VU Planetariume, seanso tematika „Kas miške gyvena?“. Miško glūdumoje slepiasi tokie žvėreliai kaip lapės ir vilkai, ežiai ir kiškiai, šernai ir net lūšys. Paskaita apie gyvenančius ir kadaise gyvenusius Lietuvoje žinduolius, prisimenant ir tai, kokie miškai buvo senovėje, ką juose veikdavo žmogus ir kokie pavojai tyko. Susipažino su žvaigždynais, kurie turi gyvūnų pavadinimus, pakeliavo Saulės sistemos planetomis. Įspūdžiai atsispindėjo darbeliuose.

Artėjant pavasariui, „Bitučių“ grupės vaikai kartu su sandėlininke, aktyvia daržininke Halina jau pradėjo ankstyvojo sėjimo darbus: pasėjo kelių rūšių morkas, špinatus, ridikėlius ir svogūnus. Dabar beliko laukti pirmųjų daigų ir pirmojo derliaus.