-Smalsučių grupė-

„Smalsučių“ grupę lanko 1,5 – 3 amžiaus vaikai. Grupės auklėtojos: Gertrūda Žuklienė, Miglė Iziumcevaitė

 Auklėtojos padėjėja: Rima Grudino.

Naujų vaikučių sutikimas, adaptacija. Žaidimai grupėje ir kieme. „Smalsučių“ grupėje įgyvendinama lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa.

Aktuali informacija naujokų tėveliams:

  1. Individualūs pokalbiai su auklėtojomis vyks savaitei iki lankymo pradžios.
  2. Tėvų susirinkimai planuojami rugsėjo mėnesio 2-3 savaitę.
  3.  Dėl iškylančių klausimų kreipkitės pas įstaigos Direktorę arba direktorės pavaduotoja ugdymui . Telf. (85)2332798,  (85)2330435 arba rastine@drevinukas.vilnius.lm.lt.